ประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

Application form ARCH MSU 2561 รอบ 5( สมัครที่นี้ )

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 1 : MSU Startup Camp #1 จัดโดย ศูนย์ความร่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบใหม่ ให้มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต อีกทั้ง ผลักดันให้ธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจ Startup ตามนโยบายของรัฐบาล ลงทะเบียนได้ที่ https://academy.sti.or.th/e/603f776eb5 รายละเอียดเพิ่มเติม spmsu.msu.ac.th ทั้งนี้ สำหรับอาจารย์หรือนิสิตที่สนใจกิจกรรมที่ 4 สามารถติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

Read More »

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่>>https://goo.gl/forms/rqLUL2Sa3oma4a2g1 มีค่าใช้จ่าย – นิสิตปัจจุบันคณะสถาปัตย์ฯ 200 บาท – ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – บุคคลภายนอกคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – อาจารย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจิรวดี (089-4947997) ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น “Global Discovery Programme (GDP)” Universiti Brunei Darussalam

ขอประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น “Global Discovery Programme (GDP)”  Universiti Brunei Darussalam  ประเทศบรูไน   จำนวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 1. Global Leadership Summer School (GLSS) ระหว่างวันที่ 2-29 กรกฎาคม 2561 2. Discover Brunei Course (DBC) รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 นิสิตที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubd.edu.bn/admission/international-exchang/global-discovery-programme/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นางสาวจีรนันท์ สุทธิจันทร์ อีเมล jeeranan.s@msu.ac.th โทรศัพท์ 043-754322 ต่อ 1253/1338

Read More »

ม.มหาสารคาม เปิดหลักสูตร เพื่อตอบสนอง “อุตสาหกรรมก่อสร้าง 4.0” คือ วท.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)

ม.มหาสารคาม เปิดหลักสูตร เพื่อตอบสนอง “อุตสาหกรรมก่อสร้าง 4.0” คือ วท.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) *** เน้นด้านดิจิตอล(BIM) ด้านการบริหารโครงการ ด้านการวางแผน ด้านการเขียนแบบ และด้านการประมาณราคา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และกศน. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป จำนวน 30 คน #ท่านใดที่สนใจสมัครได้ที่ : คลิ๊ก>>https://line.me/R/ti/p/%40nre2665w และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 088-068-2182 (อ.สุรพงษ์ ลิวไธสง) • Tel : (043) 754381 • Fax : (043) 754382 #ติดตามข้อมูลข่าวสารสาขาCM ได้ที่ + เฟซบุ๊ก : สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มมส. + แอดไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40nre2665w + ทวิตเตอร์ : cm.ar.msu + อินสตาแกรม : Cm.ar.msu …

Read More »
Translate »