อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม ในรูปแบบสไตล์ที่ร่วมสมัย ตามผนังอาคารบริเวณสะพานไม้เชียงคำ วัดจันทน์ประดิษฐ์ บ้านบ่อหลุบ เพื่อรังสรรค์สะพานไม้เชียงคำให้มีสีสันและมีชีวิต ให้เป็นรมณียสถานที่สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชนและผู้มาเยี่ยมชม เป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร พร้อมทั้งนิสิต จำนวน 6 คน น้องแป้ง น้องฟิลิปส์ น้องมิริน น้องปิงปอง น้องตอง น้องด้าซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในการลงพื้นที่สำรวจและลงมือปฏิบัติการวาดภาพ Street art ฮูปแต้ม ได้นำวิชาความรู้ในมหาวิทยาลัยมาใช้สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน

ที่มา :: อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี
ข่าว :: ปิยะนุช อินทร์พรหม

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »